ads
menu

Servis Bağlılık Kampanyaları

 • Son ay Akıllı telefon kullanmaya başlamış, son iki aydır aylık harcaması 25TL ve gönderdiği SMS sayısı 200 üzerinde olan, MMS paketi olmayan ve son ayda sadece 1 MMS atmış, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan müşterilerimiz gönderilen SMS' te belirtilen tarihe kadar 3 gun geçerli ücretsiz 10 MMS' ten faydalanabileceklerdir.
 • Son ay Akıllı telefon kullanmaya başlamış, son iki aydır aylık harcaması 25TL ve gönderdiği SMS sayısı 200 üzerinde olan, MMS paketi olmayan ve son 2 ayda sadece 1 MMS atmış, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan müşterilerimiz gönderilen SMS' te belirtilen tarihe kadar 7 gün geçerli ücretsiz 10 MMS' ten faydalanabileceklerdir.
 • Son 1 ay içerisinde MMS gönderimi bulunmayan ancak son 3 aylık dönemde en az 1 MMS göndermiş, son 1 ay içerisinde 100 ve üzeri SMS göndermiş, son 1 aylık harcaması 50TL ve üzerinde olan, son 1 ay içerisinde diğer operatörlerden en az 1 MMS almış, telefonu MMS destekleyen, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan müşterilerimizden kendilerine gönderilen SMS' te belirtilen tarihler arasında 3 MMS gönderimi yapan müşterilerimiz gönderilen SMS'te belirtilen tarihler arasında 7 gün geçerli her yöne ücretsiz 10 MMS’ ten faydalanabileceklerdir.
 • Son 6 ay içerisinde MMS gönderimi bulunmayan, son 1 ay içerisinde 100 ve üzeri SMS göndermiş, son 1 aylık harcaması 50TL ve üzerinde olan, son 1 ay içerisinde diğer operatörlerden en az 1 MMS almış, telefonu MMS destekleyen, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan müşterilerimizden kendilerine gönderilen SMS' te belirtilen tarihler arasında 1 MMS gönderimi yapan müşterilerimiz gönderilen SMS'te belirtilen tarihler arasında 7 gün geçerli her yöne ücretsiz 10 MMS’ ten faydalanabileceklerdir.
 • Kendilerine gönderilen SMSte belirtilen tarihler arasında lira isteyen;son 6 ayda Lira Paylaş servisini en az 1 kere kullanmış, son 1 aylık harcaması 40TL ve üzeri olan; son 1 ay içerisinde 200 ve üzerinde SMS göndermiş, son ay en az 100 dakika arama yapmış, son 2 ayda en az 25TL yükleme yapmış olan, herhangi bir SMS paketi olmayan, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan bireysel faturasız TT Mobil tarifelerinde bulunan müşterilerimiz kendilerine gönderilen SMS'te belirtilen tarihler arasında geçerli şebekeiçi 100 SMS kazanacaklardır.
 • Kendilerine gönderilen SMSte belirtilen tarihler arasında 11855 bilinmeyen numaralar servisinden başarılı olarak numara sorgulayan, son 6 ayda 11855 servisini en az 1 kere kullanmış ancak ödemeli arama ve lira paylaş servislerini kullanmamış, son 1 aylık harcaması 40TL ve üzeri olan; son 1 ay içerisinde 200 ve üzerinde SMS göndermiş, son ay en az 100 dakika arama yapmış, son 3 ay en az 25TL yükleme yapmış olan, herhangi bir SMS paketi olmayan, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan bireysel faturasız TT Mobil tarifelerinde bulunan müşterilerimiz kendilerine gönderilen SMS'te belirtilen tarihler arasında geçerli şebekeiçi 100 SMS kazanacaklardır.
 • Kendilerine gönderilen SMSte belirtilen tarihler arasında ödemeli arama yapan;son 6 ayda Ödemeli Arama servisini en bir kere kullanmış ancak lira paylaş servisini kullanmamış, son 1 aylık harcaması 40TL ve üzeri olan; son 1 ay içerisinde 200 ve üzerinde SMS göndermiş, son ay en az 100 dakika arama yapmış, son 3 ay en az 25TL yükleme yapmış, herhangi bir SMS paketi olmayan, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan bireysel faturasız TT Mobil tarifelerinde bulunan müşterilerimiz kendilerine gönderilen SMS'te belirtilen tarihler arasında geçerli şebekeiçi 100 SMS kazanacaklardır.
 • 201301 de harcama tutarı 50TL ve üzerinde olan, son ay attığı ücretli ve ücretsiz toplam SMS sayısı 100 ve üzerinde olan, son ay aldığı arama dakikası 180 dakikadan fazla olan, son ay yaptığı ücretli ve ücretsiz toplam arama dakikası 180 dakikadan fazla olan, smartphone sahibi, son ay %40 ve üzeri TT Mobil içi konuşma oranına sahip, 201208-201210 arası en az bir kere arayanıbil üyesi olmuş fakat 201211 den beri arayanibil üyesi olmamış TT Mobil müşterilerinden kendilerine gönderilen SMS'te belirtilen tarihler arasında belirtilen kısa koda doğru anahtar kelimeyi gönderen, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan BIMCELL ve PTTCELL harici tarifelerde yer alan faturalı ya da faturasız bireysel müşterilerimize 1 ay boyunca gecerli ücretsiz ArayanıBil üyeliği hediye edilecektir.
 • Ocak 2013 den beri en az bir kere 50 ya da 100 MMS Paketi üyeliği almış müşterilerin en çok sms gönderimi yaptıkları 3 müşteriden; BIMCELL ve PTTCELL haricindeki tüm bireysel faturalı ya da faturasız tarifelerde bulunan, telefonu MMS destekleyen, faturalı 1.000+10.000 SMS paketine üye olmayan, 203101 deki harcama tutarı 30TL ve üzerinde olan, 201209'dan beri en az 1 MMS atmış, 201301 den beri hiç 50 ya da 100 MMS paketi üyeliği olmayan, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan TT Mobil müşterilerinden kendilerine gönderilen SMSteki anahtar kelimeyi doğru şekilde doğru kısakoda gönderen müşterilerimize 1 ay boyunca  yurt içi her yone gecerli 50 MMS Paketi tanımlanacaktır.
 • Son 1 ay içinde 1-3 arası MMS göndermiş, son ay diğer operatörlerden en az 1 MMS almış, telefonu MMS destekleyen, son ay SMS gönderimi 200 ve üzerinde olan, son ay harcaması 40TL ve üzerinde olan, son ay 100 dakika ve üzerinde arama yapmış, son ay 100 dakika ve üzerinde arama almış, 50 ya da 100 MMS paketi olmayan, faturalı 1.000+10.000 SMS Paketinde olmayan TT Mobil müşterilerinden  kendilerinde gönderilen SMS'te belirtilen tarihler arasında belirtilen kayıt mesajını doğru kısa koda gönderen, diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan bireysel faturalı TT Mobil tarifelerinde bulunan müşterilerimize İlk ay indirimli olarak 1TL'ye, sonraki aylar 3,9TL olan yurtiçi her yöne 50 MMS içeren MMS Paketi sunulacaktır.
 • Son 1 ay içinde 4-6 arası MMS göndermiş, son ay diğer operatörlerden en az 1 MMS almış, telefonu MMS destekleyen, son ay SMS gönderimi 200 ve üzerinde olan, son ay harcaması 40TL ve üzerinde olan,  son ay 100 dakika ve üzerinde arama yapmış,  son ay 100 dakika ve üzerinde arama almış, 50 ya da 100 MMS paketi olmayan, faturalı 1.000+10.000 SMS Paketinde olmayan TT Mobil müşterilerinden  kendilerinde gönderilen SMS'te belirtilen tarihler arasında belirtilen kayıt mesajını doğru kısa koda gönderen,diğer temel servisler kampanyalarından faydalanmayan bireysel faturalı TT Mobil tarifelerinde bulunan müşterilerimize İlk ay indirimli olarak 1TL'ye, sonraki aylar 6,9TL olan yurtiçi her yöne 100 MMS içeren MMS Paketi sunulacaktır.
 • Prime tarifeleri, 8080 ve S.E.Ç. 3000 Full Artı Full tarifelerinde olan müşterilerimiz veya 3 ay üst üste 1000dk,1000SMS,1GB internet üzerinde kullanım yapan, ortalama 200TL üzeri faturası olan, aktif, faturalı, BIMCELL, POCELL, PTTCELL hariç ses hatları olan müşterilerimiz TT Mobil Prime hizmet ve ayrıcalıklarından faydalanabileceklerdir.

Detaylar

Kampanya Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

 • Müşterilerimize sunulacak  ArayanıBil servisi 1 ay boyunca geçerli olacaktır. 1 ay sonrasında otomatik olarak yenilenmeyecektir.
 • Müşterilerimiz  ArayanıBil paketini iptal etmek için,   ARAYANIBIL IPTAL yazıp 5555 ’e gönderebilirler.
 • Müşterilerimiz 50 hediye MMS' i yur tiçi her yöne olarak kullanabilecekler ve tanımlanan gün sonunda kullanılmayan haklar devretmeyecektir. 50 hediye MMS' ten sonraki gönderimler için ücret 0,99 TL/MMS'dir.
 • Müşterilerimiz 10 hediye MMS' i her yöne olarak kullanabilecekler ve tanımlanan gün sonunda kullanılmayan haklar devretmeyecektir. 10 hediye MMS' ten sonraki gönderimler için ücret 0,99 TL/MMS'dir.
 • Paket kapsamındaki hakların 3. şahıslara transferi mümkün olmayacaktır.
 • Müşterilerimiz şebeke için 100 SMSi sadece TT Mobil yönüne kullanabileceklerdir.
 • Belirtilen gün sonunda kullanılmayan haklar devretmeyecektir.
 • Hediye şebeke içi 100 SMS sonrası gönderimler müşterinin tarife ya da paketi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Paket kapsamındaki hakların 3. şahıslara transferi mümkün olmayacaktır.
 • MMS Paketleri kapsamındaki hakların 3. şahıslara transferi mümkün olmayacaktır.
 • Paket aşımı durumunda gönderilecek olan her bir MMS 0,99TL ile ücretlendirilecektir.
 • İlk ay 1TL, sonraki aylar 3,9TL ile ücretlendirilecek olan 50 MMS Paketi ile müşterilerimiz  yurtiçi her yöne 50 MMS gönderebileceklerdir.
 • İlk ay 1TL, sonraki aylar 6,9TL ile ücretlendirilecek olan 100 MMS Paketi ile müşterilerimiz  yurtiçi her yöne 100 MMS gönderebileceklerdir.
 • 50 ya da 100 MMS Paketinden kalan MMS hakları SMS yazıp 6000’e mesaj gönderilerek ücretsiz sorgulanabilmektedir.
 • Müşterilerimiz 50 MMS Paketi’ ni iptal etmek için IPTAL MMS 50 yazıp 5101’e gönderebilirler.
 • Müşterilerimiz 100 MMS Paketi’ ni iptal etmek için IPTAL MMS 100 yazıp 5101’e gönderebilirler.