ads
menu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun Kararı Uyarınca Yapılacak Kredi İadeleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 29.09.2010 tarih ve 2010/DK-10/565 sayılı Kararı ile; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği; çeşitli nedenle aboneliği feshedilen ön ödemeli abonelerimizin, hatlarının feshinden sonra 3 ay içinde başvurmaları halinde hesaplarında kalan TL için kendilerine geri alma hakkı tanınmaktadır.

İadenin gerçekleşebilmesi için talebin avea.com.tr üzerinden hat iptalini izleyen 3 ay içinde iletilmesi ve talebi ileten kişinin hat sahibi olması gerekmektedir. Bu karara ilişkin, müşterilerimizin hakkı 01.10.2010 tarihinden itibaren başlayacak olup söz konusu hakkın kullanımı 01.01.2011 tarihinden itibaren talep edilmeye başlanabilecektir.

İade sorgulamak için tıklayınız.