ads
menu

Esnaf ve Esnaf Dostu Tarifeleri İndirim Kampanyası

Esnaf ve Esnaf Dostu İndirim Kampanyası ile TT Mobil Müzik Esnaflara özel Avantajlı Fiyatlar!

Kampanya Bilgisi

İlgili tarifelerden 12 ay yararlanmayı taahhüt eden ve belirtilen tarifeye; numara taşıma ve yeni hat alımıyla geçiş yapmış aboneler, 12 fatura dönemi boyunca tarifeler için sunulan indirimli fiyatlardan faydalanabileceklerdir.

Ücretlendirme

TARİFE   TARİFE İÇERİĞİ  
İndirim Kampanyası ile 
Tarife Aylık Ücreti*
Kontrollü Esnaf 300 Tarifesi Her Yöne 300 Dakika + TT Mobilli Esnaflarla Limitsiz Konuşma 15 TL
Kontrollü Esnaf 600 Tarifesi Her Yöne 600 Dakika + TT Mobilli Esnaflarla Limitsiz Konuşma 19 TL
Kontrollü Esnaf 1200 Tarifesi Her Yöne 1200 Dakika + TT Mobilli Esnaflarla Limitsiz Konuşma  25 TL
Kontrollü Esnaf 2400 Tarifesi Her Yöne 2400 Dakika + TT Mobilli Esnaflarla Limitsiz Konuşma 39 TL
Kontrollü Esnaf 5000 Tarifesi Her Yöne 5000 Dakika + TT Mobilli Esnaflarla Limitsiz Konuşma 49 TL
TARİFE   TARİFE İÇERİĞİ   İndirim Kampanyası ile Tarife Aylık Ücreti*
  Kontrollü Süper Esnaf Tarifesi  Her Yöne 1000 Dakika  Her Yöne 1000 SMS  2 GB İnternet TT Mobilli esnaflara limitsiz konuşma   32  TL
  Kontrollü Uzman 3000 Tarifesi  Her Yöne 3000 Dakika  Her Yöne 3000 SMS  3 GB İnternet TT Mobilli esnaflara limitsiz konuşma     55 TL
  Kontrollü Uzman 5000 Tarifesi  Her Yöne 5000 Dakika  Her Yöne 5000 SMS  5 GB İnternet TT Mobilli esnaflara limitsiz konuşma    65 TL

*12 ay taahhütlü ücretlerden yararlanabilmek için, tarifelere numara taşıma ya da yeni hat aktivasyonu ile gelindikten sonra, 60 gün içerisinde TT Mobil Müşteri Hizmetleri veya SMS yoluyla taahhüt verilmesi gereklidir.

Detaylar

Kampanya Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

  • Kampanya 07.01.2013 - 30 Haziran 2016 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
  • Kontrollü Esnaf/Kontrollü Esnaf Dostu/Esnaf ve Esnaf Dostu tarifelerinden asgari 12 ay yararlanmayı taahhüt eden ve belirtilen tarifeye; numara taşıma ve yeni hat alımıyla geçiş yapmış aboneler, 12 fatura dönemi boyunca belirtilen tarifeler için sunulan indirimli fiyatlardan faydalanabileceklerdir. 

Kampanyanın geçerli olduğu tarifeler:

- Kontrollü Esnaf 300 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 19 TL yerine 15 TL
- Kontrollü Esnaf 600 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 30 TL yerine 19 TL
- Kontrollü Esnaf 1.200 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 40 TL yerine 25 TL
- Kontrollü Esnaf 2.400 Tarifesi:  KDV ve ÖİV dahil 55 TL yerine 39 TL
- Kontrollü Esnaf 5.000 Tarifesi:  KDV ve ÖİV dahil 85 TL yerine 49 TL
- Kontrollü Süper Esnaf Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 40 TL yerine 32 TL
- Kontrollü Esnaf Dostu 3000 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 79 TL yerine 55 TL.
- Kontrollü Esnaf Dostu 5000 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 95 TL yerine 65 TL
- Esnaf 300 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 19 TL yerine 15 TL
- Esnaf 600 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 30 TL yerine 19 TL
- Esnaf 1.200 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 40 TL yerine 25 TL
- Esnaf 2.400 Tarifesi:  KDV ve ÖİV dahil 55 TL yerine 39 TL
- Esnaf 5.000 Tarifesi:  KDV ve ÖİV dahil 85 TL yerine 49 TL
- Süper Esnaf Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 40 TL yerine 32 TL
- Esnaf Dostu 3000 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 79 TL yerine 55 TL
- Esnaf Dostu 5000 Tarifesi: KDV ve ÖİV dahil 95 TL yerine 65 TL

  •  Taahhüt kapsamındaki aylık ücret indirimi taahhüt verilen fatura dönemi itibariyle tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden uygulanmaya başlanacak olup, 12 fatura dönemi boyunca geçerli olacaktır. 12 fatura döneminin bitiminden itibaren tarifenin taahhütsüz aylık ücreti geçerli olacaktır. 
  • Tarifeden taahhütlü aylık ücret ile yararlanmak için aktivasyon işleminin gerçekleşmesinin ardından ilk 60 gün içerisinde 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri veya SMS aracılığıyla taahhüt verilmesi gerekmektedir. 
  • Esnaf 300 Tarifesi, Esnaf 600 Tarifesi, Esnaf 1200 Tarifesi, Esnaf 2400 Tarifesi, Esnaf 5000 Tarifesi veya Esnaf Dostu 3000 Tarifesi'nde olup, kampanya’ya kayıt olan abonelerin, yine bu tarifeler arasından daha yüksek ücretli bir tarifeye geçiş durumunda, taahhüdü ve indirimi devam edecektir.
  • Kontrollü Esnaf 300 Tarifesi, Kontrollü Esnaf 600 Tarifesi, Kontrollü Esnaf 1200 Tarifesi, Kontrollü Esnaf 2400 Tarifesi, Kontrollü Esnaf 5000 Tarifesi veya Kontrollü Esnaf Dostu 3000 Tarifesi’nde olup, kampanya’ya kayıt olan abonelerin ise, kontrollü tarifeler arasından daha yüksek ücretli bir tarifeye geçiş durumunda, taahhüdü ve indirimi devam edecektir. 
  • Süper Esnaf tarifesinden, Esnaf 2400, Esnaf 5000, Esnaf Dostu 3000 ve Esnaf Dostu 5000 tarifelerine yapılan geçişlerde cayma bedeli yansımaz. Abone belirtilen tarifelerin 12 ay taahhütlü fiyatlarından yararlanmaya devam eder.
  • Kontrollü Süper Esnaf tarifesindeki aboneler ise, Kontrollü Esnaf 2400, Kontrollü Esnaf 5000, Kontrollü Esnaf Dostu 3000 ve Kontrollü Esnaf Dostu 5000 tarifelerine cezasız geçiş yapabilir. Abone belirtilen tarifelerin 12 ay taahhütlü fiyatlarından yararlanmaya devam eder.
  • Kampanyanın geçerli olduğu tarifelerden yararlanmış hatların herhangi birinin kampanyaya katılım tarihinden itibaren taahhüt edilen süre içerisinde haberleşmeye kapatılması, başka bir operatöre taşınması, üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, tarifesinin daha düşük sabit ücretli bir tarife ile değiştirilmesi, tarifesinin kampanya kapsamı dışındaki herhangi bir tarife ile değiştirilmesi de dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, kapatma/kapatılma/devir/numara taşıma/faturasız hatta geçirme/başka bir tarifeye geçiş tarihine kadar aboneye sağlanan toplam indirim bedelleri ile tarafımızdan tahsil edileceği belirtilen ancak henüz tahakkuk etmemiş toplam tarife sabit ücret bedelleri karşılaştırılarak, bu karşılaştırma sonrasında düşük olan abone lehine miktar TT Mobil tarafından abonenin son faturasına cezai bedel olarak yansıtılacaktır.

Kampanyaya Katılım

Kampanyaya katılmak isteyen bireysel müşterilerimizin aktivasyon işleminin gerçekleşmesinin ardından ilk 60 gün içerisinde  SMS veya 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aracılığıyla taahhüt vermesi gerekmektedir.

SMS ile taahhüt vermek için;
SOZ TARIFE ” yazıp 6666 ’ya gönderilmelidir.

Kampanyaya katılmak isteyen kurumsal müşterilerimizin ise aktivasyon işleminin gerçekleşmesinin ardından ilk 60 gün içerisinde  Kurumsal İletişim Merkezleri, 550 TT Mobil Müşteri Hizmetleri veya SMS aracılığıyla taahhüt vermesi gerekmektedir.

Kurumsal İletişim Merkezleri  aracaılığı ile taahhüt  verildiği durumda, kampanya taahhütnamesi imzalanmalıdır.