ads
menu

Baz İstasyonları

GSM hizmeti bir kamu hizmeti niteliğinde olup, bu hizmetin verilebilmesi amacıyla kurulması zorunlu olan baz istasyonları  da kamu hizmetinin birer parçasıdırlar. Mobil iletişim, baz istasyonlarının kurulması ve işletilmesi ile mümkün olmaktadır.

Mobil iletişim, operatörlerin dünya standartlarını göz önüne alarak belirlenen düzenlemeler çerçevesinde ve resmi bir kuruluş olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) denetiminde kurdukları baz istasyonlar sayesinde mümkün olmaktadır.

Baz istasyonu nedir? Cep telefonu ile görüşme yapabilmek için baz istasyonları neden gereklidir?

Baz istasyonları cep telefonu haberleşmesi için elektromanyetik sinyalleri yayınlayan veya alan radyo alıcı-vericileridir. Cep telefonu ile görüşme yapabilmek için kullanıcı, öncelikle bir baz istasyonunun kapsama alanı içinde, yani bir baz istasyonundan sinyal alabilecek bir uzaklıkta olmalıdır. Çevresinde belirli bir mesafe içinde herhangi bir baz istasyonu bulunmayan bir kullanıcı kapsama alanı dışında olduğu için görüşme yapamaz. Baz istasyonuna uzaklık azaldıkça gelen sinyal daha güçlü olacağı için cep telefonu daha düşük şiddette elektromanyetik alan üretecektir.

Operatörler istedikleri yere herhangi bir denetim olmadan baz istasyonu kurabilirler mi?

Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe teknolojik gelişmelerin izlenmesi, tüketicinin korunması, kalkınma ve güvenlik politikalarının gözetilmesi, yasalara uygunluğun sağlanması, uluslararası normlara uygunluğun sağlanması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sorumluluğundadır. Baz istasyonlarının kurulması için izinler ancak belirli kriterler karşılandığı zaman verilmektedir. Tüm baz istasyonları, gerek kurulum öncesi gerekse kurulum sonrası yapılan kontrol ve ölçümlerle son derece güvenli olarak kurulmaktadırlar. Kurulacak her yeni baz istasyonu için teknik proje hazırlandıktan sonra teknik yeterlilik onayı BTK tarafından değerlendirilerek kurulum öncesinde bir güvenlik sertifikası düzenlenir. Bu sertifika üzerinde kurulacak yeni istasyonun adres bilgisi ve teknik özellikleri ile güvenlik mesafesi bilgisi bulunmaktadır. Ülkemizde sınır değer, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenmiş sınır değer olan 42 V/m’nin yaklaşık dörtte biri olan 10,23 V/m olarak belirlenmiştir. Ülkemizde uyulması zorunlu sınırdeğerler çoğu Avrupa ülkesinden daha düşük tutulmuştur.

Türkiye’deki sistem dünyadaki benzerlerinden farklı mı?

Türkiye’deki GSM sistemi tüm dünyada kullanılan sistemlerle aynıdır. Cep telefonu sistemleri bütün dünyada uygulanan kriterler doğrultusunda çalışan sistemlerdir. Bu sistemler tüm dünyada aynı şekilde çalışır ve cep telefonlarının her ülkede iletişim hizmeti verebilmesini sağlar.

Baz istasyonlarının yaydığı ışıma nükleer radyasyonla aynı mıdır? Baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgalar kansere neden olur mu?

Baz istasyonlarının neden oldukları ışınım iyonlaştırıcı olmayan ışınım sınıfında olup nükleer radyasyondan farklıdır. İyonlaştırıcı ışımanın hücre yapısını etkilediğinin bilinmesine karşın baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların hücre yapısı ve DNA üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair hiçbir bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

Baz istasyonlarının şehir dışına kurulması mümkün müdür?

Her baz istasyonunun belli bir uzaklıktaki belirli sayıda kullanıcıdan gelen sinyali alma kapasitesi vardır. Dolayısıyla milyonlarca kullanıcıyı aynı anda konuşturabilmek için pahalı ve zor bir yöntem olmasına rağmen nüfus ve kullanıcı oranına göre sık aralıklarla şehir içlerinde baz istasyonları açmaktan başka yol yoktur. Şehirden uzakta kurulacak baz istasyonlarıyla şehir içinde kaliteli iletişim sağlanması mümkün değildir.

Baz istasyonları baş ağrısı, halsizlik, uykusuzluk gibi olumsuz etkilere yol açar mı?

Baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik ışınımın bu tür sorunlara yol açtığına dair bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

Başvuru kaynakları:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK):
www.btk.gov.tr

Bilgilendirme Platformu (TBP):
www.tbpnet.org

Dünya Sağlık Örgütü (WHO):
www.who.int/peh-emf
www.who.int

Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP):
www.icnirp.de