ads
menu

İş Sürekliliği

İş Sürekliliği Yönetimi bütünsel bir yönetim sürecidir. Bu süreç, kurumun saygınlığı, markası ve değer yaratan faaliyetleri için koruma sağlayan etkin bir tepki kabiliyeti ile kurumsal esnekliğinin sağlanması için çerçeve oluşturur.

İş Sürekliliği, “Türkiye’nin en beğenilen ve tercih edilen mobil iletişim şirketi olmak” vizyonu ile hizmet sunmakta olan TT Mobil için kritik bir öneme sahiptir. TT Mobil, anahtar ürün ve hizmetlerin sürekliliği ile bu alandaki faaliyetlerin en iyi uygulamalara ve uluslararası standartlara uygunluğu için yoğun bir çalışma yürütmektedir.

İş Sürekliliği Yönetimi ile TT Mobil;

  • Afet ve acil durumda öncelikle can güvenliğinin sağlanmasını hedefler.
  • Gereksinimleri iş etki analizleri ile anlar ve riskleri etkin bir şekilde değerlendirir.
  • Beklenmedik olağanüstü bir durum karşısında kurumun saygınlığını, marka değerini ve itibarını korur.
  • Olası iş kesintilerinde etkiyi en aza indirecek etkin stratejik tepkileri hazır bulundurup, ne yapılacağını sistematik olarak belirten planlar hazırlar.
  • Planları düzenli eğitim, farkındalık ve test/tatbikatlar ile iyileştirir.
  • Herhangi bir iş kesintisinin etkilerini proaktif olarak tespit ederek hızlı ve doğru müdahale sağlar.
  • Bu alandaki faaliyetlerin en iyi uygulamalara ve uluslararası standartlara uygunluğu için çalışır.
  • Ürün ve hizmet sürekliliğinin sağlanması ile rekabet avantajı elde eder.