ads
menu

HerYöne Kamu Ekstra

Her yöne dilediğince konuşmak isteyen kamululara TT Mobil'den özel bir teklif!

Tarife Bilgisi

HerYöne Kamu Ekstra Tarifesi ile TT Mobillliler'le 1.600 dk, ev/iş ve diğer operatör hatlarıyla 400 dk konuşabilirsiniz!

Tarife 31.05.2012 tarihi itibariyle yeni hat tesisi, numara taşıma, faturalı ve faturasız tarifelerden geçiş yoluyla yapılacak kayıtlara kapatılmıştır. Tarifedeki mevcut müşteriler aynı şartlarla tarifelerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

FIRSAT:

Faturalı SMS Paketleri ile çok daha avantajlı mesajlaşın! Detaylı bilgi için tıklayın !

Ücretlendirme

Aylık Ücret (Numara taşıma ve yeni aktivasyon)  38 TL
Aylık Ücret (Faturalı ve Faturasız tarifelerden geçiş) 45 TL
Tarifedeki diğer operatör ve sabit hat* görüşme süresi 400 dk
Tarifedeki TT Mobil içi görüşme süresi 1.600 dk
Tarife kapsamındaki görüşme süresi bittikten sonraki tüm aramalar 45 Kr / dk
Yurtiçi Her yöne SMS Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
Yurtiçi Her Yöne MMS Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.

(*) TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeci yönleridir.

Yurt içinde TT Mobil hatlarınızdan yaptığınız 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramaları yurt içi ücretlendirmesi ilk 30 saniye ücretsiz, sonrasında 60 Kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Tüm Ücretlendirme Detayları

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, TT Mobil Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil olmak üzere yurtdışında yapılan kullanımları, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır. Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.

Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanarak yansıtılır.

TT Mobil, aboneye tahsis edilen hattın kullanımını göz önünde bulundurarak, hattın ticari olarak ve/veya kötü niyetle ve/veya haberleşme amacı dışında ve/veya FCT vb. cihazlarla ve/veya konferans görüşme yapılmak suretiyle ve/veya benzeri şekillerde kullanıldığını tespit etmesi veya bu şekilde kullanımdan makul bir şüphe duyması halinde, aboneyi ikaz edebilir ve/veya aboneden ön ve/veya ara ödeme ve/veya depozito talep edebilir ve/veya hattın tarifesini değiştirebilir ve/veya hattın kullanımına tek veya çift taraflı kısıtlama getirebilir ve/veya hattı tamamen kullanıma kapatabilir ve/veya abonelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

Detaylar

Hemen Tarifeye Geçin

TT Mobilli olmayanlar ;

Hiçbir geçiş ücreti ödemeden numaranızı taşıyarak veya yeni hat satın alarak bu tarifeden faydalanmak için  TT Mobil bayilerine gelin.

TT Mobil MEB Tarifeliler
E
K
S
T
R
A
yazıp

2
0
1
0
a gönderin

Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

 • Tarife ve varsa farklı kampanya/paket kapsamındaki SMS kullanım hakları sona erdikten sonraki kullanımların standart ücretlendirmesi 2 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Güncel ücretler için tıklayınız.. 1 Ocak 2019 - 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında taahhüt vermiş ve taahhütleri devam eden müşterilerimiz ücret değişikliğinden etkilenmeyecektir.
 • Tarife yeni aktivasyona, mevcut tarifelerden geçişe ve Numara Taşınabilirliği ile gelişe açıktır.
 • Tarifeye geçiş işlemleri TT Mobil Bayileri, TT Mobil Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı aracılığıyla yapılabilir. 
 • Diğer bütün Kamu tarifelerindeki aboneler de HerYöne Kamu Tarifesindeki aboneleri kendi tarifelerinin grup içi yapısı ile arayabilirler.
 • "HerYöne Kamu Tarifesi"nden yararlanan aboneler kendi adlarına 5 adet hat alma hakkına sahiptir.

Abonelik

Tarifeden, özel sağlık ve eğitim kurumu çalışanları, noterler, muhtarlar, avukatlar, kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli/geçici personel ve işçiler de dahil olmak üzere tüm kamu çalışanları ve emeklileri ile Polis Akademisi ve TSK öğrencileri, Türk Eczacıları Birliği üyeleri, gaziler, şehit yakınları, Sarı Basın Kartı sahipleri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girdiğine dair son yıla ait belge sunan müşteriler, sınavda başarılı olup olmamalarından bağımsız olarak tarifeden yararlanabilirler.

Nasıl abone olabilirim?

Halen bir TT Mobil Kamu hattı kullanıp tarife değiştirmek isteyen müşterilerimiz Müşteri Hizmetlerini arayarak bu tarifeye geçiş yapabilirler.

Tarifeye, TT Mobil bireysel faturalı tarifelerden geçiş yapmak isteyen Kamu çalışanı olmayan müşterilerimiz, TT Mobil Kamulu bir yakınları tarafından referans gösterilerek bu tarifelerden yararlanabilirler. Bir TT Mobil Kamu hattından en fazla 3 referans gösterilebilir.

Abonelik için gerekli belgeler;

 • 1 adet nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi
 • Kamu çalışanları ile özel sağlık ve eğitim kurumlarında çalışanlardan; kurum kimliği veya onama formu Kamu emeklilerinden; emekli tanıtım kartı veya henüz kartı yoksa son çalıştığı kurumdan emekli olduğuna dair belge,
 • Noterlerden; noterde çalıştığını gösterir belge,
 • Muhtarlardan; muhtar kimlik kartı,
 • Baroya kayıtlı avukatlardan; avukat kimlik belgesi,
 • Polis Akademisi ve TSK Öğrencilerinden; Polis Akademisi/TSK öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesi,
 • Türk Eczacıları Birliği üyelerinden; Türk Eczacıları Birliği üye kartı,
 • Gazilerden; gazi serbest dolaşım kartı veya emekli sandığı tanıtım kartı,
 • Şehit yakınlarından; şehit yakınlığı belgesi veya emekli sandığı tanıtım kartı,
 • Sarı Basın Kartlı çalışanlardan; Sarı Basın Kartı,
 • Numarasını taşıyanlardan; Kamu kurum kimliği veya ilgili numaranın diğer operatör kamu tarifelerinden birinde olduğunu gösteren son iki aya ait fatura,
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girdiğine dair son yıla ait sınav sonuç belgesi, (sınavda başarılı olup olmamalarından bağımsız olarak)
 • 1 adet nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi,

*TT Mobil Kamu tarifelerimizden "Sınırsız Kamu" tarifesi kamu çalışanı veya emeklisi olmayan bireysel müşterilerimizin de kullanımına açıktır. Sınırsız Kamu tarifesini kullanan bireysel müşterilerimizin tarifelere geçmek için kamu kimliği ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kalan Kullanım Hakkı Sorgulama

Fatura döneminizde kalan konuşma sürenizi SES yazıp, kalan SMS adedinizi SMS yazıp 5555 'e ücretsiz SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Tarife dahilindeki kullanım haklarının %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu servis Ses ve Sms kullanımları için 6 saat öncesinin bilgilerini içerir.

Her Yöne Arama Kapsamı

Her yöne aramalar yurtiçi olmak şartıyla ev, iş, diğer operatörler, TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeci yönlerini ve görüntülü görüşmeleri kapsar.

Ücretlendirme Periyodu

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

444'lü Aramalar ve Müşteri Hizmetleri Aramaları

 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilmesi bilgisi için burayı tıklayınız.

Paketsiz Mobil İnternet Kullanım Onayı

29 Mart tarihi itibarıyla Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu'nun ilgili kararına göre ücretli mobil internet paketi veya tarifesinde mobil internet faydası olmayan müşterilerimizden 1 defaya mahsus internet erişim onayı alınacaktır.Paketsiz internet erişim onayınız yok ise belirtilen şekilde onayınızı ileterek, internet erişiminizi aktif duruma getirebilirsiniz:GPRS erişiminiz aktif durumdaysa "INTERNET ONAY" yazıp 5555’e ücretsiz SMS göndererek internet bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz.GPRS erişiminin aktif durumda değilse "INTERNET ACIK" yazıp 5555’e ücretsiz SMS göndererek GPRS erişiminizi aktif etmeniz gerekmektedir. Ardınan "INTERNET ONAY" yazıp 5555’e ücretsiz ileterek internet bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

38 TL / Ay
 • TT MobillilerleKonuşma
  1600 Dk
 • Her YöneKonuşma
  400 Dk

TT Mobil Kamu Tarifelilere

EKSTRA yazıp
2010 e gönderin.