ads
menu

Kamu1000 Plus Tarifesi

Şimdi, kamu çalışanı, emeklisi ve 3’er yakını tüm TT Mobillliler'le dakikalarca bedava konuşuyor.

Tarife Bilgisi

Tarife 15.03.2017 tarihi itibarıyla yeni hat tesisi, numara taşıma, faturalı ve faturasız tarifelerden geçiş yoluyla yapılacak kayıtlara kapatılmıştır.

Kamu Plus Tarifeleri’yle şimdi milyonlarca kamu çalışanı, emeklisi ve 3’er yakınları sadece kendi tarifelerindeki müşterilerle değil, tüm TT Mobillliler'le 3000 dk. BEDAVA görüşürken; seçtikleri her yöne dakika alternatifleri ile rahat rahat konuşmaya devam ediyor.TT Mobil'in rakipsiz kamu tarifelerinden faydalanmak için kamu çalışanı olmanız gerekmiyor!

Ücretlendirme

  Kamu 1000 Plus  
Aylık ücret (Faturalı ve faturasız tarifelerden geçiş) 58 TL
Ev/iş* ve diğer GSM ile görüşme süresi 1000dk
Tarifedeki TT Mobil içi görüşme süresi** 3000dk
Tarifedeki TT Mobil Kamu hatları ile görüşme süresi*** SINIRSIZ
Tarife kapsamındaki görüşme süreleri bittikten sonraki tüm aramalar 56,70kr/dk
Yurtiçi Her Yöne SMS Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
Yurtiçi Her Yöne MMS Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
(*) TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeci yönleridir.

(**) TT Mobil, şebeke içi görüşme süresini usulüne uygun olarak duyurmak kaydıyla makul kullanım süreleri ile değiştirebilir.

(***) TT Mobil, kamuluların kendi içindeki görüşme süresini usulüne uygun olarak duyurmak kaydıyla makul kullanım süreleri ile değiştirebilir.

Tüm Ücretlendirme Detayları

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, TT Mobil Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil olmak üzere yurtdışında yapılan kullanımları, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır. Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.

Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanarak yansıtılır.

TT Mobil, aboneye tahsis edilen hattın kullanımını göz önünde bulundurarak, hattın ticari olarak ve/veya kötü niyetle ve/veya haberleşme amacı dışında ve/veya FCT vb. cihazlarla ve/veya konferans görüşme yapılmak suretiyle ve/veya benzeri şekillerde kullanıldığını tespit etmesi veya bu şekilde kullanımdan makul bir şüphe duyması halinde, aboneyi ikaz edebilir ve/veya aboneden ön ve/veya ara ödeme ve/veya depozito talep edebilir ve/veya hattın tarifesini değiştirebilir ve/veya hattın kullanımına tek veya çift taraflı kısıtlama getirebilir ve/veya hattı tamamen kullanıma kapatabilir ve/veya abonelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

Detaylar

Hemen Tarifeye Geçin

1000PLUS yazıp 5555 ’e göndererek, TT Mobil bayilerine gelerek veya 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aracılığı ile Kamu 1000 Plus tarifesine geçiş yapabilirsiniz.

Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

 • Tarife ve varsa farklı kampanya/paket kapsamındaki SMS kullanım hakları sona erdikten sonraki kullanımların standart ücretlendirmesi 2 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Güncel ücretler için tıklayınız.. 1 Ocak 2019 - 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında taahhüt vermiş ve taahhütleri devam eden müşterilerimiz ücret değişikliğinden etkilenmeyecektir.
 • 15 Mart 2017 itibarıyla Kamu 1000 Plus Tarifesi’nin aylık ücreti, Türk Telekom faturalı veya faturasız mobil tarifelerinden geçiş yoluyla kayıt olan ve taahhüdü bulunmayan müşteriler için 58 TL olarak güncellenmiştir. Taahhüdü devam eden müşteriler taahhüt bitimlerine kadar ücret artışından etkilenmeyecek olup, taahhüdün sona ermesinin ardından tarifenin güncel aylık ücreti üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Diğer bütün Kamu tarifelerindeki müşteriler de Kamu1000 Plus Tarifesindeki aboneleri kendi tarifelerinin grup içi yapısı ile arayabilirler.
 • Fatura döneminizde kalan konuşma sürenizi SES yazıp 5555'e ücretsiz SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Tarife dahilindeki kullanım haklarının %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu servis Ses kullanımları için 6 saat öncesinin bilgilerini içerir.
 • Her yöne aramalar yurtiçi olmak şartıyla ev, iş, diğer operatörler, TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeci yönlerini ve görüntülü görüşmeleri kapsar.
 • Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.
 • 444 ile başlayan aramaların ve özel servis numaralarına yapılan aramaların yurt içi ücretlendirmesi, eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız yok ise tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.
 • Yurt içinde TT Mobil hatlarınızdan yaptığınız 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramaları yurt içi ücretlendirmesi ilk 30 saniye ücretsiz, sonrasında 56,70kr/dk olarak ücretlendirilmektedir.
 • Faturalı müşterilerimizin 444 1 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramalarının ilk 30 saniyesi ücretsizdir. Sonrasında;eğer tarifede sabit hat yönüne veya her yöne dakika varsa bu yönlerden düşer; sabit hat yönüne veya her yöne dakika yoksa ya da paket aşımı söz konusuysa sabit hat yönüne yapılan aramalar kapsamında ücretlendirilir.
 • Tarifenizde internet ya da internet paketiniz yoksa cepten internet kullanım ücretleri için linkini tıklayınız.

Abonelik Şartları Nelerdir?

Tarifeler yeni aktivasyona, mevcut tarifelerden geçişe ve Numara Taşınabilirliği ile gelişe açıktır. Tarifelerden, özel sağlık ve eğitim kurumu çalışanları, noterler, muhtarlar, avukatlar, kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli/geçici personel ve işçiler de dahil olmak üzere tüm kamu çalışanları ve emeklileri ile Polis Akademisi ve TSK öğrencileri, Türk Eczacıları Birliği üyeleri, gaziler, şehit yakınları, Sarı Basın Kartı sahipleri ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girdiğine dair son yıla ait belge sunan müşteriler, sınavda başarılı olup olmamalarından bağımsız olarak tarifeden yararlanabilirler.

*TT Mobil Kamu tarifelerimizden "Sınırsız Kamu" tarifesi kamu çalışanı veya emeklisi olmayan bireysel müşterilerimizin de kullanımına açıktır. Sınırsız Kamu tarifesini kullanan bireysel müşterilerimizin tarifelere geçmek için kamu kimliği ibraz etmeleri gerekmektedir.

Nasıl abone olabilirim?

 • Halen bir TT Mobil Kamu hattı kullanıp tarife değiştirmek isteyen müşteriler “1000PLUS” yazıp “5555” e ücretsiz SMS atarak, 10TL tarife geçiş ücreti karşılığında bu tarifelere abone olabilirler. Kamu300, Kamu300 Plus Kamu657, Kamu1000, Kamu657 Plus Tarifelerindeki müşteriler Kamu1000 Plus Tarifesine geçerken 10TL tarife geçiş ücreti ödemeyeceklerdir.
 • TT Mobil faturalı bireysel ve TT Mobil kamu hatlarından tarife değiştirerek geçiş yapan abonelerden, 10 TL tarife geçiş ücreti alınmaktadır.
 • Tüm kamu çalışanları ve emeklileri, TT Mobil bayilerinden aşağıdaki belgeleri getirerek ve bir abonelik sözleşmesi doldurarak Kamu1000 Plus Tarifesine abone olabilir.
 • Kamu çalışanı olmayanlar, TT Mobil Kamulu bir yakınları tarafından referans gösterilerek bu tarifelerden yararlanabilirler. Bir TT Mobil Kamu hattından en fazla 3 referans gösterilebilir.

Abonelik için gerekli belgeler

 • 1 adet nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi
 • Kamu çalışanları ile özel sağlık ve eğitim kurumlarında çalışanlardan; kurum kimliği veya onama formu
 • Kamu emeklilerinden; emekli tanıtım kartı veya henüz kartı yoksa son çalıştığı kurumdan emekli olduğuna dair belge
 • Noterlerden; noterde çalıştığını gösterir belge
 • Muhtarlardan; muhtar kimlik kartı
 • Baroya kayıtlı avukatlardan; avukat kimlik belgesi
 • Polis Akademisi ve TSK Öğrencilerinden; Polis Akademisi/TSK öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesi
 • Türk Eczacıları Birliği üyelerinden; Türk Eczacıları Birliği üye kartı
 • Gazilerden; gazi serbest dolaşım kartı veya emekli sandığı tanıtım kartı
 • Şehit yakınlarından; şehit yakınlığı belgesi veya emekli sandığı tanıtım kartı
 • Sarı Basın Kartlı çalışanlardan; Sarı Basın Kartı
 • Numarasını taşıyanlardan; Kamu kurum kimliği veya ilgili numaranın diğer operatör kamu tarifelerinden birinde olduğunu gösteren son iki aya ait fatura
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girdiğine dair son yıla ait  sınav sonuç belgesi (sınavda başarılı olup olmamalarından bağımsız olarak)
 • Bayide okunup imzalanabilen abonelik sözleşmesi

444'lü Aramalar ve Müşteri Hizmetleri Aramaları

 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.

Paketsiz Mobil İnternet Kullanım Onayı

29 Mart tarihi itibarıyla Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu'nun ilgili kararına göre ücretli mobil internet paketi veya tarifesinde mobil internet faydası olmayan müşterilerimizden 1 defaya mahsus internet erişim onayı alınacaktır.Paketsiz internet erişim onayınız yok ise belirtilen şekilde onayınızı ileterek, internet erişiminizi aktif duruma getirebilirsiniz:GPRS erişiminiz aktif durumdaysa "INTERNET ONAY" yazıp 5555’e ücretsiz SMS göndererek internet bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz.GPRS erişiminin aktif durumda değilse "INTERNET ACIK" yazıp 5555’e ücretsiz SMS göndererek GPRS erişiminizi aktif etmeniz gerekmektedir. Ardınan "INTERNET ONAY" yazıp 5555’e ücretsiz ileterek internet bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

58 TL / Ay
 • Her YöneKonuşma
  1000 Dk
 • TT MobillilerleKonuşma
  3000 Dk
 • Kamu HatlarıylaKonuşma
  SINIRSIZ