ads
menu

Pekiyi Tarife

Değerli öğretmenlerimiz kendilerine özel tekliflerle şimdi çok daha avantajlı!

Tarife Bilgisi

Öğretmenlerimize özel ayda sadece 25 TL’ye her yöne 500 DK, her yöne 1000 SMS, 2 GB cepten internet ve grup içi sınırsız konuşma keyfi!

Ücretlendirme

Pekiyi Tarife
Taahhütlü Aylık Ücret 25 TL*
Taahhütsüz Aylık Ücret 35 TL**
Aylık Ücretsiz Cepten İnternet 2 GB
Aylık Ücretsiz Grup içi Görüşme Süresi Sınırsız
Aylık Ücretsiz Her Yöne Görüşme Süresi 500 DK
Aylık Ücretsiz Her Yöne SMS 1000 SMS
Ücretsiz Süre Bitiminde Yurt İçi Her Yöne Konuşma 56,70kr/dk
Ücretsiz Süre Bitiminde Yurt İçi Her Yöne SMS Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
MMS Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.

* Yeni Hat Tesisi ve Numara Taşıma yoluyla tarifeye kaydolup 12 fatura dönemi boyunca TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerimiz için 12 fatura dönemi boyunca geçerli olan fiyattır.

**Yeni Hat Tesisi ve Numara Taşıma yoluyla tarifeye kaydolup taahhüt vermeyen müşterilerimiz için aylık ücret 35 TL olarak uygulanacaktır.

Tüm Ücretlendirme Detayları

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, TT Mobil Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil olmak üzere yurtdışında yapılan kullanımları, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır. Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

Yurt içinde TT Mobil hatlarınızdan yaptığınız 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramaları yurt içi ücretlendirmesi ilk 30 saniye ücretsiz, sonrasında 56,70 Kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Detaylar

Hemen Tarifeye Geçin

Hiçbir geçiş ücreti ödemeden numaranızı taşıyarak veya yeni hat tesisi ile Pekiyi Tarife’ye geçmek için eğitimci kimliğinizle birlikte TT Mobil bayilerine gelin!

Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

 • Tarife ve varsa farklı kampanya/paket kapsamındaki SMS kullanım hakları sona erdikten sonraki kullanımların standart ücretlendirmesi 2 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Güncel ücretler için tıklayınız.. 1 Ocak 2019 - 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında taahhüt vermiş ve taahhütleri devam eden müşterilerimiz ücret değişikliğinden etkilenmeyecektir.
 • Tarifeden Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve/veya özel kurumlarda öğretmenlik yapan kişiler evrak teslimi ile ya da ilgili kurumlarda öğretmenlik yapmayan/ilgili kurum çalışanı olmayan kişiler tarifeye kayıtlı müşterilerin referansıyla faydalanabilecektir.
 • Tarifenin aylık ücreti; tarifeye yeni hat tesisi, numara taşıma ile gelen ve TT Mobil'in faturasız tarifelerinden geçiş yapan müşteriler için 35TL’dir.
 • Tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi veya TT Mobil'in faturasız tarifelerinden geçiş yolu ile gelip SMS ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla taahhüt veren müşteriler için tarifenin aylık ücreti, 12 fatura dönemi boyunca 25 TL olacaktır.
 • Tarifedeki bir müşteri, tarifeden yararlandırmak için en fazla 3 kişiye referans olabilir ve kendi adına 5 hat alma hakkı vardır.
 • Tarife kapsamında sunulan grup içi sınırsız dakika, yurt içi olmak şartıyla mevcut Milli Eğitim Bakanlığı Tarifesi, Eğitimciler Tarifesi, Pekiyi Tarifesi ve Yıldızlı Pekiyi Tarifesi yönlerine yapılacak aramaları kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurt içi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini, 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları ve görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme dakika başına 45 Kr'tur.
 • Tarife kapsamında sunulan SMS'ler yurt içi her yöne geçerlidir. Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS'ler 444 ile başlayan numaralara yapılan gönderimleri, 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri ve web üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki her yöne SMS'ler tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına 45 Kr'tur.
 • Tarife kapsamında sunulan internet kullanım hakkı Internet APN ve WAP APN üzerinden yapılan veri indirme ve veri yükleme kullanımlarında geçerlidir. Tarife kapsamında sunulan internet kullanım hakkı tükendiğinde aşım ücretlendirmesi KB başına 0,00492 Krş olarak yapılacaktır. Bir fatura dönemi içerisinde müşterilere en fazla 29 TL internet aşımı yansıtılacak, bu tutara ulaşılmasını takiben internet erişimi bir sonraki fatura dönemine kadar durdurulacaktır. Fatura dönemi içerisinde ek paket alınarak internet erişimi tekrar sağlanabilir.
 • 05.03.2015 tarihi ve sonrası TT Mobil tarafından sunulmakta olan faturalı, faturasız bir tarifeden ya da Kontrolü S.E.Ç. Tarifelerinden diğer operatörlere numarasını taşıyıp veya faturalı tarifelerden faturasız tarifelere ya da Kontrolü S.E.Ç. Tarifelerine geçip sonrasında bu tarifeye kaydolan müşteriler için bir kereye mahsus 30 TL kayıt ücreti alınacak ve söz konusu ücret müşterilerin ilk faturalarına yansıtılacaktır.
 • Tarife kapsamındaki haklar devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Tüm fiyatlara KDV-ÖİV dahildir.

Taahhüt Detayları

 • Tarifenin aylık ücreti 35 TL'dir. SMS ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalacağına dair taahhüt veren müşteriler için tarifenin aylık ücreti 12 fatura dönemi boyunca 25 TL olacaktır.
 • SMS aracılığıyla taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555'e ücretsiz SMS gönderilmesi gerekmektedir.
 • Taahhüt kapsamındaki aylık ücret indirimi müşterinin taahhüt verdiği fatura dönemi itibariyle verilmeye başlanacak ve 12 fatura dönemi boyunca verilecektir.
 • Tarifeler kapsamında 12 fatura dönemi TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalma taahhütü veren müşteriler için, 12 fatura döneminin bitiminden itibaren tekrar taahhüt verilmemesi durumunda taahhütsüz güncel aylık tarife ücretleri geçerli olacaktır. Ancak yeniden taahhüt vermek isteyen müşteriler SMS aracılığıyla taahhüt verip tekrar 12 fatura dönemi boyunca tarifelerin güncel aylık ücreti üzerinden indirimli olarak yararlanabilecektir.
 • 12 fatura dönemi boyunca tarifelerde kalacağına dair taahhüt verip, ilk 12 fatura dönemi içerisinde hat iptali yapan, hattın iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, TT Mobil'in faturasız tarifelerine geçiş yapan ve TTNET, Taraftar ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerine geçiş yapan müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır.
 • 12 fatura dönemi boyunca tarifelerde kalacağına dair taahhüt verip 12 fatura dönemi içerisinde TT Mobil'in diğer faturalı tarifelerine geçiş yapan müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; ancak söz konusu müşterilerin taahhütleri kaldığı yerden devam edecek; sonrasında ilgili taahhüt süreleri dolmadan hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, TT Mobil'in faturasız tarifelerine geçiş yapmaları ve Şirketimizce sunulmakta olan TTNET, Taraftar ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerine geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır. 12 ay sonrasında tekrar taahhüt verildiğinde cayma bedeli için aynı taahhüt şartları geçerli olacaktır.
 • 15 Mart 2018 itibarıyla, 5555'e SMS göndererek taahhüt veren müşterilerimizin gönderdikleri taahhüt Onay SMS'leri için 2TL SMS ücreti alınmaktadır.

Kalan Kullanım Hakkını Sorgulama

 • Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES, kalan SMS hakları için SMS ve cepten internet hakkı için INTERNET yazıp 5555'e SMS gönderilerek öğrenilebilir. Bu servis dakikalar için 6 saat, internet için 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Güncel borç bilgisi GUNCEL yazıp 5555'e gönderilerek son birkaç güne kadar olan faturalanmamış kullanım tutarı öğrenilebilir Bu servisten ay içinde alınan ilk ve 2. bilgi mesajı 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Aynı ay içinde yapılan diğer sorgulamalar ücretsizdir.
 • Internet, Ses ve SMS kullanım haklarınızın her biri için %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeler dakika ve SMS için 6 saat, internet için 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Tarifenizden kalan tüm kullanım haklarınızı hattınızdan 9333’ü ücretsiz arayarak ya da *124#’yi ücretsiz tuşlayarak da öğrenebilirsiniz.

444'lü Aramalar ve Müşteri Hizmetleri Aramaları

 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
25 TL / Ay
 • Her YöneKonuşma
  500 Dk
 • Grup İçiKonuşma
  SINIRSIZ Dk
 • Her YöneMesajlaşma
  1000 SMS
 • Ceptenİnternet
  2 GB