ads
menu

Sağlık Bakanlığı Protokol Teklifleri

Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi ile bol bol konuşun, mesajlaşın ve cepten internetin keyfini çıkarın! 

Tarife Bilgisi

Ayda sadece 65,03 TL’ye her yöne 1200 DK, her yöne 2000 SMS, 5 GB cepten internet ve grup içi sınırsız konuşma keyfi! 

Ücretlendirme

 Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi
Taahhütlü Ücret* 65,03 TL
Taahhütsüz Ücret** 75,03 TL
Aylık Ücretsiz Yurtiçi Her Yöne Konuşma 1200 Dk
Aylık Ücretsiz Yurtiçi Grup İçi Konuşma*** Sınırsız
Aylık Ücretsiz Yurtiçi Her Yöne SMS 2000 SMS
Aylık Ücretsiz Yurtiçi Cepten İnternet 5 GB
 Ücretsiz Konuşma Süresi Bitiminde Yurtiçi Her Yöne Konuşma Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
SMS  Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
MMS  Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
 Ücretsiz Cepten İnternet Kullanımı Bitiminde Yurtiçinde 0,006307 Krş/KB
(*)Tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve TT Mobil, Taraftar, TTNET ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla kaydolup 12 fatura dönemi boyunca TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerimiz için 12 fatura dönemi boyunca geçerli fiyattır. 12 fatura dönemi bitiminde tekrar taahhüt verilmediği takdirde taahhütsüz aylık ücretler geçerli olacaktır.
(**)Tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve TT Mobil, Taraftar, TTNET ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla kaydolup taahhüt vermeyen müşterilerimiz için geçerli fiyattır.
(***)Tarife kapsamındaki grup içi konuşma süreleri, yurt içi olmak şartıyla Sağlık Bakanlığı Tarifesi, Aile Hekimliği Tarifesi ve Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi yönlerine yapılacak aramaları kapsamaktadır.

Tüm Ücretlendirme Detayları

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, TT Mobil Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil olmak üzere yurtdışında yapılan kullanımları, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır. Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

Detaylar

Kimler Faydalanabilir?

 • Tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi, TT Mobil, Taraftar, TTNET ve diğer iş birliği faturalı/faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olunabilir.
 • Tarifeden Sağlık Bakanlığı’na bağlı ve/veya ilgili kurumlar, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Proje Yönetim Destek Birimi, Denetim Hizmetleri Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı mensubu kişiler evrak teslimi ile faydalanabilecektir.
 • Tarifeye mevcutta faturalı Sağlık Bakanlığı Tarifesindeki veya Aile Hekimliği Tarifesindeki müşterilerimiz ile herhangi bir zamanda bu tarifelerden birinde bulunmuş müşterilerimiz SMS yolu ile geçiş yapabilirler. Mevcutta Sağlık Bakanlığı Tarifesinde veya Aile Hekimliği Tarifesinde olmayan müşterilerimiz ise, TT Mobil bayilerine kurum kimlikleriyle bizzat başvurmak suretiyle tarifelere kayıt olabilirler.
 • İlgili bakanlık çalışanları 3 kişiyi referans gösterebilirken, aynı zamanda kendi adlarına 7 hat alma hakları vardır.
 • Bir müşteri en fazla 3 kişiye referans olabilir, öncesinde başka bir kamu çalışanının referansı ile herhangi bir kamu tarifesinden yararlanmış müşteriler, kurum çalışanı olsalar dahi referansla kayıt oldukları hatları üzerinden diğer müşterilere referans olamazlar. Benzer şekilde, geçmişte referans kurgusu ile herhangi bir kamu tarifesinden yararlanıyor olup sonradan tarife değiştiren ve kurum kimlikleriyle tarifeye tekrar kaydolan müşteriler de, söz konusu hatları üzerinden diğer müşterilere referans olamazlar.

Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

 • Tarife ve varsa farklı kampanya/paket kapsamındaki SMS kullanım hakları sona erdikten sonraki kullanımların standart ücretlendirmesi 2 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Güncel ücretler için tıklayınız.. 1 Ocak 2019 - 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında taahhüt vermiş ve taahhütleri devam eden müşterilerimiz ücret değişikliğinden etkilenmeyecektir.
 • Tarife kapsamında sunulan grup içi sınırsız dakika, yurt içi olmak şartıyla mevcut Sağlık Bakanlığı Tarifesi, Aile Hekimliği Tarifesi ve Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi yönlerine yapılacak aramaları kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurt içi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamakta, yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve KKTC dahil yurt dışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları ve görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan SMS'ler yurt içi her yöne geçerlidir, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını ve wap üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz yurt içi SMS'ler 444 ile başlayan numaralara yapılan gönderimleri, 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri ve web üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan yurt içi 5GB internet kullanım hakkı Internet APN ve WAP APN üzerinden yapılan veri indirme ve veri yükleme kullanımlarında geçerlidir.
 • Tarifedeki müşterilerimiz KatKat TT Mobil içi Ses Paketi'ni, KatKat İnternet Paketi'ni, KatKat 300 SMS Paketi'ni, KatKat Paket'i tarifeye ek olarak alabilirler.
 • Tarife kapsamında tanımlanan yurt içi cepten internet kullanım hakları tükendiğinde hatta tanımlı başka kampanya/paket yoksa tarifenin standart paket aşım ücreti 0,006307 KR/KB olarak uygulanacaktır.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan tarifeler kapsamında sunulan dakikalar, SMS’ler ve cepten internet, ilgili fatura dönemi sonunda silinir, devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yapıldığı takdirde, tarifeler kapsamındaki dakikalar, SMS’ler ve internet hakkı silinecektir.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.
 • Tarifenizde internet ya da internet paketiniz yoksa cepten internet kullanım ücretleri için linkini tıklayınız.
 • Tarife kapsamındaki haklar devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Tüm fiyatlara KDV-ÖİV dahildir.

Taahhüt Detayları

 • Tarifenin aylık ücreti 75,03 TL'dir. Tarifeye SMS ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla taahhüt veren müşteriler için tarifenin aylık ücreti 12 fatura dönemi boyunca 65,03 TL olacaktır.
 • Tarifeye kaydolan müşteriler, tarifeye kayıt tarihlerinden itibaren ilk 60 gün içerisinde 12 fatura dönemi boyunca TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair SOZ yazıp 5555’e göndererek SMS yolu ile veya Müşteri Hizmetleri aracılığıyla taahhütte bulunabilirler. Tarifeye kayıt tarihlerinden itibaren ilk 60 gün içerisinde taahhüt vermeyen müşterilerimiz tarifeden taahhütsüz aylık ücret ile yararlanacaklardır.
 • Taahhüt kapsamındaki aylık ücret indirimi müşterinin taahhüt verdiği fatura dönemi itibarıyla verilmeye başlanacak ve 12 fatura dönemi boyunca verilecektir.
 • Tarifeler kapsamında 12 ay TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalma taahhütü veren müşteriler için, 12 fatura döneminin bitiminden itibaren taahhütsüz aylık ücretler geçerli olacaktır. Ancak, yeniden taahhüt vermek isteyen müşteriler SMS aracılığıyla taahhüt verip tekrar 12 fatura dönemi boyunca tarifenin güncel taahhütlü aylık ücretinden yararlanabilecektir.
 • Tarife ücretleri her yıl Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan Mart TÜFE oranı esas alınarak zamlanacaktır.
 • 12 fatura dönemi boyunca tarifede kalacağına dair taahhüt verip, ilk 12 fatura dönemi içerisinde hat iptali yapan, hattın iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, TT Mobil'in faturasız tarifelerine geçiş yapan ve TTNET, Taraftar ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerine geçiş yapan müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır.
 • Taahhüt verip 12 fatura dönemi içerisinde TT Mobil'in diğer faturalı tarifelerine geçiş yapan müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; ancak söz konusu müşterilerin taahhütleri kaldığı yerden devam edecek; sonrasında ilgili taahhüt süreleri dolmadan hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, TT Mobil'in faturasız tarifelerine geçiş yapmaları ve TTNET, Taraftar ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerine geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır.
 • 12 ay sonrasında tekrar taahhüt verildiğinde cayma bedeli için aynı taahhüt şartları geçerli olacaktır.
 • 15 Mart 2018 itibarıyla, 5555'e SMS göndererek taahhüt veren müşterilerimizin gönderdikleri taahhüt Onay SMS'leri için 2TL SMS ücreti alınmaktadır.

Kalan Kullanım Hakkı Sorgulama

Fatura döneminizde kalan konuşma sürenizi SES yazıp, kalan SMS adedinizi SMS yazıp, kalan cepten internet hakkınızı ise INTERNET yazıp 5555 'e ücretsiz SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Tarife dahilindeki kullanım haklarının %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu servis Ses ve SMS kullanımları için 6 saat, internet kullanımları için 12 saat öncesinin bilgilerini içerir.

Ücretlendirme Periyodu

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir. 

444'lü Aramalar ve Müşteri Hizmetleri Aramaları

 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
65,03 TL / Ay
 • Her YöneKonuşma
  1200 Dk
 • Her YöneMesajlaşma
  2000 SMS
 • Grup İçiKonuşma
  SINIRSIZ
 • Ceptenİnternet
  5 GB

SAGLIK \ PRESTIJ yazıp
5555 e gönderin.